OPENBAAR KLEUTERONDERWIJS
Nienhuijs-Luijtenschool. (=bewaarschool of Fröbelschool)Schoolweg1899-1923
Nienhuijs-Luijten NutskleuterschoolSchoolweg1923-1965
Nieuwbouw Nienhuijs-Luijten NutskleuterschoolKoninginneweg 5 / Beatrixplantsoen1956-
Noodschool (4e lokaal) voor de Nutskleuterschool (samen met noodruimte voor de protestant-christelijke Benjaminschool)Jan Ligthartstraat 681970-
Nutskleuterschool overgedragen aan de gemeente. bijzonder-neutraal kleuteronderwijs wordt openbaar kleuteronderwijs - verdeling in 3 kleuterscholen. Gebouw Schoolweg verbouwd tot brandweergarage, gesloopt in 19811974
1e openbare kleuterschool - samen met Koningin Wilhelminaschool voor basisonderwijsKoninginneweg 51979/1985 -
2e openbare kleuterschool - samen met Prinses Ireneschool voor basisonderwijsLorentzweg 11981 -
3e openbare kleuterschool gaat op in de nieuw gevormde Aalscholverschool voor basisonderwijsJan Ligthartstraat 961974/1985 -
PROTESTANT CHRISTELIJK KLEUTERONDERWIJS
Christelijke kleuterschool Benjamin1964-1985
In het gebouw van de in 1963 opgeheven LandbouwschoolKoninginneweg 131964-1978
Dependance in een noodschool (samen met Nutskleuterschool)Jan Ligthartstraat 681970-1975
Gebouw van de noodschool in zijn geheel als dependance voor de Benjamin kleuterschool, na gereedkomen van de AalscholverschoolJan Ligthartstraat 681975-1978
Nieuw gebouw naast de Eben-Haëzerschoolten westen van Lorentzweg 601978-1985
Verbouwen van het gebouw van de voormalige Benjamin kleuterschool tot verenigingsgebouw 'de Taanhut'Koninginneweg 131979
Samenvoeging Benjamin kleuterschool met Eben-Haëzerschool tot protestants christelijke basisschool Eben-HaëzerLorentzweg 601985
OPENBAAR LAGER ONDERWIJS
Dorpsschool (1e school) (School I)Kerkplein-Korte Stoep (Burg. Roosstraat)-Korte Achterweg1851
Nieuwbouw 1e school (3 lokalen gebruikt voor mulo)ten noorden van de Lange Achterweg, huidige Burg. v.d. Willigenstraat1908
Uitbreiding van School I naar 7 lokalenten noorden van de Lange Achterweg1929
School I samen met ULO school. Bijbouwen van 3 lokalen plus een gymnastieklokaal. Op de tekening de nieuwe aanbouw.ten noorden van de Lange Achterweg1931/1932
Naam van School I wordt Koningin Wilhelminaschoolten noorden van de Lange Achterweg1936
ULO gedeelte krijgt een eigen schoolgebouw1938
In hetzelfde gebouw komt de vglo school - voortgezet gewoon lager onderwijs. (later (1e) Prinses Ireneschool, 1956 opgeheven)ten noorden van de Lange Achterweg1943
Uitbreiding van het scholencomplex met enkele lokalenten noorden van de Lange Achterweg1951
Ingang van de Koningin Wilhelminaschool verplaatst van Lange Achterweg naar KoninginnewegKoninginneweg1955
Onderbrenging van 2 klassen van de Wilhelminaschool in de leegstaande noodschool aan de Emmastraat (3 lokalen)Emmastraat 401957
Opsplitsing van de Koningin Wilhelminaschool in 2 zelfstandige scholen:1958
Koningin Wilhelminaschool met 6 leerkrachten in het hoofdgebouwLange Achterweg1958
School met 3 leerkrachten in de Emmastraat, vanaf dan Prinses Marijkeschool genoemdEmmastraat 401958
Nieuwbouw voor de Koningin Wilhelminaschool in school met 7 lokalen. Naam van de school wordt dan Prinses IreneschoolLorentzweg 1 (hoek Talmastraat)1960
Een vrijgekomen noodlokaal wordt verplaatst naar de Ireneschool en vormt daar een 7e lokaalLorentzweg 11970
Nieuwe aanbouw van 2 werklokalen en een speellokaal voor kleuteronderwijs bij de IreneschoolLorentzweg 11974
Prinses Ireneschool wordt een basisschoolLorentzweg 11985
Prinses Ireneschool na fusie opgegaan in Het SchateilandLorentzweg 11995
Prinses Marijkeschool trekt weer in het vrijgekomen pand van de Koningin Wilhelminaschool en gaat dan ook deze naam krijgen (+8 lokalen voor ULO school tot 1970)Lange Achterweg1961
Nienhuis-Luijten Nutskleuterschool (Koninginneweg 5) en Koningin Wilhelminaschool gaan samen. Nieuwbouw in 1979 aan de bestaande kleuterschool vastKoninginneweg 5-71979
Koningin Wilhelminaschool wordt een basisschoolKoninginneweg 5-71985
School II
De school bestaat uit een schoolwoning met daarbij één groot schoollokaal
Opperduit 1461874
Bouw van een nieuw schoolgebouw met 4 lokalen, achter de bestaande schoolOpperduit 1461921
School II krijgt de naam Prinses JulianaschoolOpperduit 1461936
Het vierde lokaal in gebruik door de lagere landbouwschool. Later gymnastieklokaal.
Modernisering van de school.
Opperduit 1461957
School bestaat nog maar uit 2 lokalen en een gymnastieklokaalOpperduit 1461962/1963
Prinses Julianaschool wordt een basisschool met kleuterafdeling in het gymnastieklokaalOpperduit 1461985-1996
Prinses Julianaschool opgehevenOpperduit 1461996
School III
School III met 2 lokalen en een onderwijzerswoningSchuwacht 2161879
Verbouwing tot 3 lokalenSchuwacht 2161890
Aanbouw aan de schoolSchuwacht 2161919
School krijgt de naam Prins BernhardschoolSchuwacht 2161936
3e lokaal ingericht als gynmastieklokaalSchuwacht 2161953/1954
Ingrijpende verbouwingSchuwacht 2161964/1965
Tijdens de verbouwing tijdelijk onderkomen in leegstaand pand van de voormalige bijzondere lagere schoolKerkweg 1111964/1965
Bernhardschool wordt een basisschool na toevoegen van een kleuterafdelingSchuwacht 2161985
Geheel nieuwe school op dezelfde plaatsSchuwacht 216
Bernhardschool gesloten. Laatste leerlingen naar Het SchateilandSchuwacht 2162020
Aalscholverschool nieuw gebouwdJan Ligthartstraat 961974/1975
Aalscholverschool geheel afgebroken vanwege gifschandaalJan Ligthartstraat 961980
Noodschool op het parkeerterrein naast De Breeje Hendrick1980
Herbouw van de Aalscholverschool en gymnastieklokaalJan Ligthartstraat 961981
Aalscholverschool wordt basisschool na samenvoeging met 3e openbare kleuterschoolJan Ligthartstraat 961985
Het Schateilandbasisschool voor openbaar onderwijs (OBS) ontstaan na fusie van De Aalscholverschool, de Prinses Ireneschool en de Prinses Julianaschool, aanvankelijk op 2 locatiesJan Ligthartstraat 96 en Lorentzweg 11995
Het Schateiland alleen nog op de locatie van de voormalige AalscholverschoolJan Ligthartstraat 961998
VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS (VGLO)
Vorming van een 7e leerjaar (kopklas)1928
Vorming van een 8e leerjaar1942
Vglo school (kopschool) voor 7e en 8e leerjaar ondergebracht in 2 lokalen van bestaand schoolgebouw (in zelfde gebouw ook Wilhelminaschool en Prinses Beatrix ULO)Lange Achterweg1943
Vglo school kreeg de naam Prinses IreneschoolLange Achterweg1946
Tijdelijke verhuizing naar een lokaal in het verenigingsgebouwBurgemeester Roosstraat1954
(eerste) Prinses Ireneschool opgeheven1956
PROTESTANT CHRISTELIJK LAGER ONDERWIJS (VGLO)
Protestant christelijke lagere school gestart met 2 lokalen en een woning voor het schoolhoofd (Kerkweg 109)Kerkweg 109 (111)1913
Uitbreiding met 2 lokalenKerkweg (111)1919
Nieuwbouw van de school die de naam Eben-Haëzer school kreegLorentzweg 601956
Het was een hallenschool met 5 lokalen en een vaklokaalLorentzweg 601956
Bouw van een gymnastiekgebouw tussen de scholenLorentzweg 60 (achter)1956
Uitbreiding van de school met 2 lokalenLorentzweg 601973
Houten noodlokaal bij de schoolLorentzweg 601965-1973
Eben-Haëzer wordt basischool door samengaan van Eben-Haëzer lagere school en Benjamin kleuterschool (die er in 1978 naast was gebouwd)Lorentzweg 601985
OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS
Openbare school voor mulo (uitgebreid lager onderwijs met meer vakken dan gewoon onderwijs)Achterstraat1861
Nieuwe school aan de Achterstraat in de tuin van de dokterAchterstraat 221866
Gebouw verbouwd tot woningAchterstraat 221912
Klas voor mulo in het gebouw van de lagere schoolKorte Achterweg1890/1892
Heropening van de muloKorte Achterweg1892
In het gebouw dat vrijkwam door vertrek van School IKorte Achterweg1908
Mulo duurde 6 jaar, aansluitend op 3e klas lagere school
Uitgebreid lager onderwijs werd ULO - 3 of 4 jarig1920
Verbouwing van het gebouw met een 4e en 5e lokaalKorte Achterweg1920
Bouw van 3 lokalen voor ULO en een gymnastieklokaal achter School Ivoorkant is Lange Achterweg (nu Burg v.d. Willigenstraat) achterkant is Koninginneweg 31932
ULO zelfstandig in het in 1932 nieuw gebouwde gebouwKoninginneweg 31938
Naam van de school wordt Prinses BeatrixschoolKoninginneweg 31938-1968
Uitbreiding met een lokaal voor handenarbeid, een lokaal voor natuurkunde, verplaatsing spreekkamer, waslokaal bij gymlokaal en een eigen ingangKoninginneweg 31952
Noodlokaal achter de schoolKoninginneweg 31966
Overgang van ULO naar Mavo en bouw van een nieuwe schoolNicolaas Beetsstraat 4011968-1970
Bouw van sporthal De Bakwetering naast de Mavo schoolNicolaas Beetsstraat 4031970
Oude school wordt cultureel centrum 't GebouwKoninginneweg 31972
Noodlokalen er bij o.a. noodlokaal van AalscholverkleuterschoolNicolaas Beetsstraat 4011978-1979
Gemini college - openbaar VBO MAVONicolaas Beetsstraat 4011994
Onderwijsgroep Zuidhollandse Waarden locatie GeminiNicolaas Beetsstraat 4011994
PROTESTANTS CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS
Eigen christelijke ULO school met een 1e en 2e klas ingetrokken bij de christelijke lagere schoolKerkweg1946
Bouw van een noodschool met 3 lokalen (ontwerp TBK)Emmastraat 401947
Noodlokaal bij de school aan de EmmastraatEmmastraat 401955
Tijdens de bouw leerlingen tijdelijk in de ijstent op de ijsbaan1947
Plaatsen van 1 noodlokaal bij de school aan de EmmastraatEmmastraat 401953
Door ruimtegebrek wordt gebruik gemaakt van de lokalen van de oude christelijke lagere school en noodlokalen achter het gebouw aan de KerkwegKerkweg1954-1962
Ingebruikname nieuw schoolgebouw vanaf nu Rehobothschool - school met 7 lokalenBerlagestraat 2 hoek Lorentzweg1962
Overgang van ULO naar MavoBerlagestraat 21967-1969
Aanbouwen van 2 leslokalen, directiekamer, ontmoetingsruimte, bergruimte, docentenkamer, later nog een vaklokaal gebruikt als gewoon leslokaalBerlagestraat 21973
Driestar locatie RehobothBerlagestraat 2
Driestar College is de voortzetting van de scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Christelijke scholengemeenschap voor Lyc. Havo, Mavo, Vbo, Lwoo (VBO, MAVO, HAVO)Berlagestraat 2
LANDBOUW HUISHOUDSCHOOL
De Weidebloem school voor lager huishoud en nijverheidsonderwijs (lhno) = landbouw huishoudschoolKerkplein 111941
Landbouw huishoudschool / meisjesvakschool of kortweg vakschool genoemdKerkplein 11
Een gedeelte van de voormalige meisjesvakschool is verbouwd tot verenigingsgebouw en op de plaats van het gesloopte gedeelte is een badhuis gebouwd. Later verbouwd tot verenigingsgebouw van het N.V.V.
De plattegrond is de meisjesschool kort voor de verbouwing.
Kerkplein 111953
Nieuw gebouw voor De WeidebloemKoninginneweg 91952-1988
Bouw van 3 noodlokalen naast de schoolKoninginneweg 13
1981
LAGERE LANDBOUWSCHOOL
Lagere landbouwschool gelegen naast de Weidebloem met 3 klassenKoninginneweg 13begin bouw 1954
1957-1958
School opgehevenKoninginneweg 131963