Monumentaal hekwerk van het waterleidingbedrijf “Lek en IJssel” later “Hydron”

Enkele passages uit een rapport dat de Rijksdienst voor de monumentenzorg in 1999 opstelde:

“In 1908 namen de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den Lek en Lekkerkerk het besluit gezamenlijk een waterleidingbedrijf op te richten, omdat de afzonderlijke gemeentes te weinig inwoners hadden voor een eigen distributienet. Op een terrein dat buitendijks lag , dichtbij het centrum van Krimpen aan de Lek maar in de gemeente Lekkerkerk, werd begonnen met de bouw van de watertoren. De eerste steen werd gelegd op 24 juni 1909 door de oudste bewoner van Krimpen aan de Lek, de heer Smit die toen 83 jaar was.”

“Het waterleidingcomplex bestaat uit een watertoren met pompgebouw, een filtergebouw en een dienstwoning, gelegen op een smal, langgerekt terrein aan de dijk tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Het terrein is aan de noordelijke zijde, de dijkzijde, begrensd door een hek.”

“Het complex is vrij gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. Watertoren en bijgebouwen hebben naast het feit dat ze een ontwerpeenheid vormen, ensemblewaarde vanwege de onderlinge ruimtelijke functionele samenhang en stedenbouwkundige waarde door de beeldbepalende situering aan de dijk tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk.”

In oktober 1999 werden vijf onderdelen van het complex ingeschreven in het monumentenregister, waaronder ook het smeedijzeren hekwerk langs de dijk.

“Hek langs de noordzijde van het waterleidingterrein uit 1910 is vormgegeven in een sobere, Traditioneel Ambachtelijke stijl, die aansluit bij de overige onderdelen van het complex. Eenvoudig smeedijzeren hek bestaande uit spijlen eindigend in punten.”

Maar waar ging het mis? In 2001 ging waterleidingmaatschappij Hydron over tot het plaatsen van een nieuw groot hek met schuifpoort. In een faxbericht wordt nog gesteld dat het plaatsen van het hek niet tot gevolg heeft dat op het terrein een bestaand monumentaal hek gesloopt moet worden.

Echter, bij een controle op 2 september 2001 is vastgesteld dat bij het perceel Schuwacht 5 te Krimpen aan de Lek een hekwerk (rijksmonument) is gesloopt, zonder dat hiervoor een sloopvergunning is aangevraagd of verleend.

De controleur laat zijn constatering vergezellen van het onderstaande plaatje, waar de trieste resten van het hek achteloos aan de kant lijken geworpen.

Een roemloos einde van een hekwerk dat slechts twee jaar de monumentenstatus heeft gekend.